Holme Patent A/S Logo
In English

Holme Patent A/S - Patenter

 

HOLME PATENT A/S

Valbygårdsvej 33
2500 Valby • DK

Telefon +45 33 24 21 21
Fax +45 33 24 91 21

holme@holmepatent.dk

Europa-Parlamentet godkender nyt EU-patent

Den 11. december 2012 godkendte parlamentet lovpakken om EU-patentet, som inkluderer regler vedrørende oversættelseproblemet og den fælles patentdomstol.

Det nye EU-patent vil give patentbeskyttelse i de 25 deltagende medlemslande eksklusive Spanien og Italien, som dog til enhver tid kan vælge at tilslutte sig den nye ordning om EU-patentet.

De totale officielle gebyrer, som er forbundet med at opnå et EU-patent, vil blive betragteligt lavere sammenlignet med de officielle gebyrer, som er forbundet med at opnå et europæisk patent gennem den nuværende europæiske patentkonvention samt den efterfølgende validering i de samme 25 lande.

Den primære årsag til denne gebyrreduktion er oversættelsesreglerne for EU-patentet, idet oversættelsesomkostningerne vil blive fuldt refunderet for små og mellemstore virksomheder, non-profit organisationer, universiteter og offentlige forskningsinstitutioner baseret i EU.

Den internationale aftale om oprettelse af en fælles patentdomstol træder i kraft den 1. januar 2014 eller efter, at 13 af de deltagende medlemslande har ratificeret aftalen, forudsat at Storbritannien, Frankrig og Tyskland er mellem dem. Selve EU-patentet og de foreslåede regler vedrørende oversættelse vil også gælde fra den dato, hvor aftalen om den fælles patentdomstol træder i kraft.

Holme Patent A/S anbefaler vores klienter, at de ikke ændrer deres beslutninger vedrørende indleveringen af nye europæiske patentansøgninger, idet lovpakken om EU-patentet endnu ikke er trådt i kraft, og når den gør træder i kraft, vil en verserende europæisk patentansøgning kunne blive udstedt som et EU-patent med den ovennævnte fordele.

EU-parlamentet lovgivningsmæssige beslutning af 11. december 2012 er tilgængelig her.

Hvis De har spørgsmål eller kommentarer, er De naturligvis velkommen til at kontakte os.