Holme Patent A/S Logo
In English

Holme Patent A/S - Patenter

 

HOLME PATENT A/S

Valbygårdsvej 33
2500 Valby • DK

Telefon +45 33 24 21 21
Fax +45 33 24 91 21

holme@holmepatent.dk

Anvendelse af IPR

Er der opnået en immateriel rettighed (IPR), f.eks. i form af et patent eller et varemærke, er det vigtigt at gøre sig bevidst om, hvordan denne rettighed bedst anvendes i kommercielt øjemed.

Holme Patent har en bred erfaring i at gennemføre virksomhedens beslutninger om håndhævelse de immaterielle rettigheder.

I samarbejde med Patent og Varemærkestyrelsen er der blevet udviklet et auditerings-system, der hjælper med at få indsigt i virksomhedens indarbejdelse af IPR. Dette auditeringssystem giver en grundlæggende strategisk gennemgang af virksomhedens IPR-håndtering og sikrer derfor det højeste udbytte af de immaterielle rettigheder.

Som European Patent Attorneys repræsenterer Holme Patent klienter ved den højeste Europæiske instans for patenter – European Patent Office (EPO). Ved nationale retstvister arbejder Holme Patent verden over sammen med højt specialiserede advokatfirmaer.