Holme Patent A/S Logo
In English

Holme Patent A/S - Patenter

 

HOLME PATENT A/S

Valbygårdsvej 33
2500 Valby • DK

Telefon +45 33 24 21 21
Fax +45 33 24 91 21

holme@holmepatent.dk

Supplerende beskyttelsescertifikat

Beskyttelsestiden for et patent, der angår lægemidler eller plantebeskyttelsesmidler, kan forlængelse med op til 5 år, hvis der ansøges om et supplerende beskyttelsescertifikat (SPC).

Der skal eksistere en gyldig markedsføringstilladelse, og ansøgningen skal indgives senest 6 måneder fra meddelelsen af markedsføringstilladelsen.