Holme Patent A/S Logo
In English

Holme Patent A/S - Patenter

 

HOLME PATENT A/S

Valbygårdsvej 33
2500 Valby • DK

Telefon +45 33 24 21 21
Fax +45 33 24 91 21

holme@holmepatent.dk

Mærketyper

I praksis inddeler man varemærker i ordmærker og figurmærker. Ordmærkerne består udelukkende af bogstaver og/eller tal i standard-skrifttype, mens alle andre mærker normalt henregnes til figurmærkerne.

En ret til et figurmærke giver som udgangspunkt eneret til mærket i den konkrete figurlige udformning, mens et ordmærke giver eneret til ordet/ordene i en hvilken som helst skrifttype med eller uden figurelementer.

Derudover findes der en række andre mærketyper, f.eks. tredimensionelle mærker, lydmærker, duftmærker og farvemærker.