Nyheder

Velkommen til Holme Patent A/S

FORSIDE >  NYHEDER & PRESSE >  NYHEDER

NYHEDER

06.05.2021


Virksomheder, der opfylder EU's officielle definition på en SMV. med hensyn til antal medarbejdere, årlig omsætning eller årlig samlet balance, kan søge tilskud til ansøgningsgebyrer for varemærke- og designansøgninger. Godtgørelsen udgør 50 % af grundgebyrerne og maksimalt 1500 EUR, men gælder både nationale ansøgninger og EU-ansøgninger. Læse mere på https://www.dkpto.dk/kampagner/sme-fund


20. Marts 2020

Afgørelse taget af tysk domstol i en klage fra en tysk advokat marts 2017 om UPC

Tysklands forfatningsdomstol har truffet afgørelse i sagen om hvorvidt UPC er forfatningsstridig i forholdt til tysk low.

Domstolen konkluderede at UPC er en lov, der i strid med suverænitetsprincippet skulle have været vedtaget af det tyske parlament med to-tredjedels stemmemajoritet og ikke blot et simpelt flertal.


Kun 35 medlemmer af parlamentet var tilstede ved den oprindelige vedtagelse af forslaget. Den tyske regering kan, hvis de ønsker det, genfremlægge forslaget, når parlamentet er fuldtalligt, og muligvis så opnå to-tredjedels stemmemajoritet

Denne afgørelses og Brexit betyder imidlertid at udsigten for ikraftræden af UPC ligger langt forude.


11. February 2020

IP rettigheder i UK efter Brexit - Mere Info


20. December 2019

Nyt selvstændigt patent er trådt i kraft i HongKong som supplement eller alternativ til eksisterende system


1. November 2015

Validering af et EP-patent i Marokko og Moldova


24. Juni 2016

Brexit


21. Juli 2015

Tillykke til Michael Fabricius Madsen med titlen som Europæisk Patentrådgiver


5. Februar 2015

Validering af et EP-patent i Marokko


4. December 2014

Norge har ratificeret London-aftalen


1. Maj 2014

Reduktion af officielle gebyrer for europæiske patentansøgninger


24. Oktober 2013

Fjernelse af tidsfristen på 24 måneder for at indlevere en afdelt europæisk patentansøgning


20. Juni 2013

EU varemærke- og designansøgninger bliver udvidet til at dække Kroatien


11. Januar 2013

Patent Prosecution Highway (PPH)


12. December 2012

Europa-Parlamentet godkender nyt EU-patent


19. September 2011

New US patent law reforms the US patent system


26. April 2010

Fupbreve vedr. varemærker.

ANBEFALEDE LINKS


NYHEDER & PRESSE

ARTIKLER

YDELSER

FAQs & LINKS