Krænkelser

Velkommen til Holme Patent A/S

FORSIDE >  YDELSER >  ANVENDELSE AF IPR >  KRÆNKELSER

KRÆNKELSER


Etablering af en immateriel rettighed (IPR) øger en virksomheds konkurrence – og indtjeningsevne.


Gennem en immateriel rettighed opnås en eneret til at afskære andre fra erhvervsmæssigt at anvende genstanden for den etablerede rettighed. Det gælder såvel fremstilling, handel og import med henblik på salg.


Patenter, men også brugsmodeller, designs og varemærker, udgør således indehaverens dokumenterede ret til f.eks. at begære nedlæggelse af fogedforbud for at stoppe krænkende handlinger, eller til at indgå aftaler om licensbetaling.


Hvis det ikke er muligt at indgå en aftale, kan uenighed om, hvorvidt andres handlinger falder ind under virksomhedens IPR-beskyttede teknologi, afgøres i nationale retssager, hvor også erstatningsspørgsmålet afgøres.


Indsigelser

Hvis en IPR rettighed anses for uretmæssigt udstedt, er det i de fleste lande muligt at anmode den udstedende myndighed om at genoverveje sagen. Indenfor en lovmæssig fastsat tidsfrist efter udstedelsen kan der nedlægges indsigelse, hvilket giver mulighed for at præsentere nye beviser og argumenter og derigennem søge at påvirke myndigheden til at ændre mening og enten udslette rettigheden eller opretholde det i ændret form.


Både indehaver og indsiger har mulighed for at anke afgørelsen, hvis udfaldet af indsigelsen er gået dem imod.

YDELSER

FAQs & LINKS