Supplerende beskyttelsescertifikat

Velkommen til Holme Patent A/S

FORSIDE >  YDELSER >  PATENT >  SUPPLERENDE BESKYTTELSESCERTIFIKAT

SUPPLERENDE BESKYTTELSESCERTIFIKAT


Beskyttelsestiden for et patent, der angår lægemidler eller plantebeskyttelsesmidler, kan forlængelse med op til 5 år, hvis der ansøges om et supplerende beskyttelsescertifikat (SPC).


Der skal eksistere en gyldig markedsføringstilladelse, og ansøgningen skal indgives senest 6 måneder fra meddelelsen af markedsføringstilladelsen.

YDELSER

FAQs & LINKS