Brugsmodel

Velkommen til Holme Patent A/S

FORSIDE >  YDELSER >  BRUGSMODEL

BRUGSMODEL


Ved en brugsmodelregistrering opnås eneret til at udnytte en idé erhvervsmæssigt i op til 10 år. Eneretten indebærer, at man kan forhindre andre i at udnytte det beskyttede produkt kommercielt. Det gælder såvel fremstilling, handel som import med henblik på salg. Derfor opnås en konkurrencemæssig fordel på markedet.


En brugsmodel kan registreres for frembringelser, der tilvejebringer en løsning på et teknisk problem. Fremgangsmåder og forretningsmetoder kan ikke beskyttes under den foreliggende brugsmodellovgivning.

YDELSER

FAQs & LINKS